Tietosuoja - Brandana

Tietosuojaseloste

 1. Rekisterin ylläpitäjä on Brandana Tmi, Y-tunnus 3188875-1.
 2. Tietojen käsittelijänä toimii rekisterin ylläpitäjä -yrityksestä vastaava henkilö eli yksityinen elinkeinon harjoittaja.
 3. Rekisteriin kuuluvat yrityksen taholta tehtyjen kyselyihin vastaajat, jotka ovat antaneet kyselyssä henkilö- ja yhteystietonsa.
 4. Rekisterin peruste ja käyttötarkoitus on kyselyyn vastaajan suostumus antaa tietonsa rekisterin ylläpitäjän käyttämään tarkoitukseen. Henkilötietoja käsitellään vain kyselyn aihepiirin ja siihen liittyvien toimenpiteiden osalta, joihin kyselyyn vastaaja on antanut luvan.
 5. Rekisteriin tallennetaan vastaajan nimi ja puhelinnumero.
 6. Rekisteriin kuuluvan oikeudet
  Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä tapahtuman ilmoittautumisohjeissa olevalle yhteyshenkilölle.

 

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

 

Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi.

 

Poisto-oikeus

Sähköpostimarkkinoinnin yhteydessä on aina mahdollisuus kieltää markkinointi.

 

Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen poistamme tietosi.

 

Valitusoikeus

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että rikomme henkilötietojasi käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

 1. Rekisterin ylläpitäjä ei myy tai vuokraa rekisterin tietoja kolmansille osapuolille.
 2. Tietoja pidetään rekisterissä vain niin kauan, kuin se on käsittelytarkoituksen kannalta tarpeellista.
 3. Tietojen käsittelijänä toimii rekisterin ylläpitäjä-yrityksestä vastaava henkilö.