Palvelut - Brandana

Palvelut

Brandana tarjoaa brändin ja markkinoinnin asiantuntijapalveluja. Brandana on verkostotoimija ja tuottaa palveluja yhdessä muiden asiantuntijayritysten ja ammattilaisten kanssa. Verkostoon kuuluvat toimijat allekirjoittavat samat toimintaperiaatteet, jolloin asiakas voi luottaa saavansa yhtä laadukasta palvelua missä tahansa palvelukokonaisuuden eri vaiheessa.

Kysyy lisää palveluistamme, me vastaamme!

Sisällöntuotanto

Oikea ja laadukas sisältö kertoo yrityksen brändiviestin, herättää kiinnostusta ja puhuttelee kohderyhmää.

Toteutamme:

Toteutamme toimivaa ja myyvää sisältöä erilaisiin markkinoinnin ja viestinnän kanaviin. Sisällöt toteutetaan suunnitelmallisesti, asiakkaan hyöty edellä.

Markkinointi ja viestintä

Brändin mukaisella markkinoinnilla ja viestinnällä tehdään brändiä näkyväksi ja saadaan aikaan myyntiä.

Toteutamme:

Palvelu rakennetaan asiakkaan tarpeen mukaisesti ja toteutetaan joko asiakkaan tiloissa tai etänä. Tulemme apuun päiväksi, viikoksi tai kuukausisopimuksella.

Koulutus ja valmennus

Toteutamme asiakaslähtöisesti suunniteltuja koulutuksia ja valmennuksia teemoista:

Kerro tarpeistasi, suunnittelemme materiaalit ja toteutustavat tilanteeseen sopivaksi.

Brändin luominen

Brändin tehtävä on herättää tunteita ja mielikuvia. Uutta brändiä rakennettaessa huomioidaan kokonaisuus perustuksista julkisivuun ja ylläpitoon saakka. Perusteellinen brändityö yhdistettynä pitkäjänteiseen brändin ylläpitoon tuottaa menestystä.

Brändityössä sparraamme ja haastamme asiakasta tuoden pöytään asiantuntijan näkökulman.

Brändin uudistaminen

Brändin uudistaminen voi olla ajankohtainen nuorelle tai jo pidempään toimineelle yritykselle. Kun brändi on ”jäänyt jälkeen” tai ei kuvaa yritystä ja sen liiketoimintaa, on syytä toteuttaa brändin uudistaminen.

Brändiuudistus tehdään kunnioittaen olemassa olevaa brändiä ja ottamalla siitä mukaan toimivat elementit. 

Työnantajabrändäys

Työnantajabräyksessä kyse on yrityksen erottautumisesta työnantajana. Työnantajabrändin kohdeyleisö on nykyiset ja tulevat työntekijät. Mikä yrityksen erottaa alan toimijoista, mitä luvataan ja miksi yrityksessä halutaan olla töissä?

Työnantajabrändin tehtävä on herättää kohdeyleisössä tunne ja halu olla rakentamassa työnantajayrityksen menestystä.

Tässä me autamme.

Brändin rakentamisella haetaan kilpailuetua ja yrityksen menestymistä. Prosessi voidaan rinnastaa rakennuksen rakentamiseen.

Kun halutaan luoda kestävää brändiä, aloitetaan työ tukevista perustuksista. Perustukset antavat pohjan, joka ohjaa brändin rakentamisessa ja tukee kokonaisuutta.

Perustusten päälle nousee runko eli asiakkaat. Asiakkaat ja asiakkaille tuotettu hyöty ovat brändin ja yrityksen olemassaolon edellytys. Kolmantena prosessissa on julkisivu, brändin osa, joka näkyy ja kuuluu yrityksestä ulospäin.

Brändin rakentaminen on lisäksi jatkuvaa ylläpitoa ja toimenpiteitä, joilla luodaan positiivista tunnettuutta ja ylläpidetään luottamusta. Suunnitelmallisella brändityöllä brändi voi kasvaa ja kehittyä.

Erotu ja menesty – rakennetaan kulutusta kestävä brändi